Rozpoczęcie zajęć online!

Szanowni Rodzice,
20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492). Na mocy rozporządzenia, z dniem 25 marca 2020 r. Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo” rozpoczyna realizację zadań jednostek systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące formy realizacji zajęć: ich przebiegu, sposobu monitorowania, itp., znajdą Państwo już wkrótce na naszej stronie internetowej.
Jednocześnie informujemy, że trwają intensywne przygotowania do organizacji zebrania online z rodzicami. Będziemy mogli wspólnie z wychowawcami grup omówić bieżące problemy w poszczególnych grupach. Jeszcze dziś postaramy się zamieścić szczegółowe instrukcje dotyczące organizacji zebrania.

pl_PLPolish