Rytmika

Zarys

Wiek: dla wszystkich
Metoda zajęć: nauka poprzez zabawę
Typ zajęć: obowiązkowe
Koszt: 4zł/godz
instrument-2010525_1920

Opis zajęć

Celem zajęć rytmicznych jest wychowanie muzyczne, które zakłada ogólny rozwój dziecka. Rytmika jest dyscypliną artystyczną nastawioną na rozwój muzyczny i emocjonalny.

Zajęcia rytmiczne posiadają formę zabawy. U dzieci nie wprowadza się terminologii muzycznej oprócz dźwięk, ruch. Dzieci poznają zagadnienia muzyczne tylko od strony praktycznej. Kształcenie rytmiczne dzieci obejmuje ćwiczenia na poczucie tempa, metrum oraz realizację niektórych wartości rytmicznych.
Formy ćwiczeń stosowanych na zajęciach:
• rytmiczne
• słuchowo-ruchowe
• ruchowe
• słuchowe
• słowno – ruchowe
• inhibicyjno – incytacyjne
• improwizacji ruchowej

Opłata za jedną godzinę zajęć wynosi 4zł.
Całkowity koszt miesięczny jest uzależniony od uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Zajęcia w grupach odbywają się w każdy wtorek, z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych.

Zabawa
Nauka
Nabywanie nowych umiejętności
Kreatywność
pl_PLPolish