MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ONLINE 2021

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561) przekazujemy materiały dydaktyczne dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu “Maluchowo”.

Archiwalne materiały dydaktyczne 2020 dostępne TUTAJ.

pl_PLPolish