RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU
INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH+",
MODUŁ 3

W lipcu 2019 roku Międzynarodowe Centrum Rozwoju Spółdzielnia Socjalna otrzymała wsparcie na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” realizowanym w roku 2019.

W ramach wsparcia zrealizowano zadanie polegające na utworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania 14 nowych miejsc opieki w Niepublicznym żłobku „Maluchowo B” w Kutnie przy ulicy Wilczej 30.

 

en_GBEnglish