PROJEKT "MAMA WRACA DO PRACY"
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt „Mama wraca do pracy” jest realizowany przez „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego, gminę oraz miasto Kutno.

Czas realizacji projektu: 01.07.2018r. – 30.06.2020r.

Projekt zakłada, że wsparciem objęte zostaną poniższe osoby (grupa docelowa projektu):

– Osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 20 osób;

– Osoby bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy – 5 osób.

Celem głównym projektu jest powrót do pracy lub wejście na rynek pracy 25 kobiet zamieszkałych w mieście i gminie Kutno, w tym 20 kobiet pracujących, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i 5 kobiet biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy. Opieka nad dziećmi do lat 3. zostanie zapewniona w ramach nowoutworzonego żłobka w Kutnie przy ul. Wilczej 30 w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2020r.

Projekt ma na celu wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

en_GBEnglish