O ŻŁOBKU

Organem prowadzącym dla Niepublicznego Żłobka „Maluchowo A” i „Maluchowo B” jest „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna.

Żłobki znajdują się w cichej i spokojnej okolicy, przy ulicy Wilczej 30 w Kutnie. Otoczone są placem zabaw oraz posiadają taras zabawowy. Budynek składa się z 4 nowoczesnych, wyposażonych sal grupowych. Budynek nie posiada barier architektonicznych.

Żłobek „Maluchowo A” jest przewidziany dla dwudziestu pięciu dzieci. W żłobku jest realizowany program „Mama wraca do pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Żłobek „Maluchowo B” jest przewidziany dla czternastu dzieci. Żłobek został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” realizowanym w roku 2019.

pl_PLPolish