PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt wprowadza dziecko w świat literatury, kształci umiejętność słuchania, rozbudza zaciekawienie książką przez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną.

Realizujemy XII edycję programu edukacyjnego antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działania dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Realizowany program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” ma na celu popularyzację ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków.

Udział w projekcie wpływa na wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęca do aktywnego spędzania czasu i ruchu, uczy kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

pl_PLPolish