PROJEKTY EDUKACYJNE

Celem Czyściochowej Akademii jest kształtowanie dobrych nawyków higienicznych wśród dzieci, a przygotowane pomoce dydaktyczne dotyczą: higieny jamy ustnej, dbania o czystość nosa i ucha, mycia dłoni, zasad korzystania z toalety, dbania o czystość ciała i włosów, pielęgnacji i ochrony skóry. Organizatorem jest firma Rossmann.

Celem II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Eko przedszkolaki” jest wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych, nabywanie umiejętności poprzez kreatywne i praktyczne działania, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych, kreatywne i twórcze działania nauczycieli, dzieci i rodziców.

Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Projekt poszerza świadomość ekologiczną oraz kształtuje postawy i nawyki korzystne dla środowiska naturalnego.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa oraz zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

Realizujemy XII edycję programu edukacyjnego antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działania dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt wprowadza dziecko w świat literatury, kształci umiejętność słuchania, rozbudza zaciekawienie książką przez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną.

Realizowany program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” ma na celu popularyzację ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków.

Udział w projekcie wpływa na wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęca do aktywnego spędzania czasu i ruchu, uczy kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

pl_PLPolish