RAMOWY PLAN DNIA

6:30 - 9:00

6:30 – 8:15 : schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci, zajęcia dodatkowe

8:15 – 8:30 : czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 : ŚNIADANIE

9:00 - 12:15

9:00 – 10:00 : zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę wychowania, umożliwiające dzieciom zdobywanie  wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach edukacyjnych; zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dziecka

10:00 – 10:15 : czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na dwór

10:15 – 11:15 : zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze

11:15 – 11:45 : czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu

11:45 – 12:15 : OBIAD

12:15 - 14:30

12:15 – 13:45 : zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, oglądanie bajek, czytanie książeczek i czasopism dla dzieci, praca indywidualna

13:45 – 14:00 : czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

14:00 – 14:30 : PODWIECZOREK

14:30 - 17:00

14:30 – 17:00 : zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w ramach kółek zainteresowań

pl_PLPolish